Posts

AKLAT SECRETO NG SANCTI KARMA

Image
AKLAT SECRETO NG SANCTI KARMA NI DEMETRIO O. SIBAL
Ang aklat na ito ay kinapapalooban ng karunungang lihim tungkol sa PANGGAGAMUTAN sa mga taong kinukulam o gawa ng mga masamang espirito, KALIGTASAN sa mga panganib at hindi kayo dapuan o kapitan ng anomang karamdaman, PAGMAMALIKMATA pamamagitan ng pagbabago ng inyong anyo, PAGPAPALUBAG LOOB, WALANG GUTOM, para PADIKITIKIN sa bangko o silya ang isang taong nakukulam, PAMAKO sa masamang espirito at marami pang iba na matutungyan po lamang ninyo sa aklat na ito.

HANGO SA AKLAT SECRETO NG SANCTI KARMA


Kung kayo po ay susugurin ng taong kinukulam para kayo ay saktan banggitin po lamang ninyo ang oraciong ito at ihihip sa kanya ay siguradong hindi siya makakaalis sa kanyang pagkakatayo.

Naito po ang Orascion:

CAPIPIS SOLDALA CAMPISPIP-PO
susi: CALAHOS CHOBITROS


Ang sampung ngalan ng diyos na sang-ayon kay moses na kapag sinulat sa papel o inukit sa medalya ay nagbibigay ng MAGANDANG SUERTE O KAPALARAN.

Naito po ang sampung ngalan ng diyos:

EL, …

27 KAPANGYARIHAN NG VERDACABALA

Image
27 KAPANGYARIHAN NG VERDACABALA NI DEMETRIO O. SIBAL
Ang aklat na ito ay naglalaman upang di ka manakawan o malooban nino man, kapangyarihan upang PAPAGHIWALAYIN ang magkalaguyo, Kapangyarihan sa PAG-IBIG, kapangyarihan ng SATOR sa BILIS at LIKSI, kapangyarihan upang MAGKASUNDO ang mag-asawa o ng magkasintahan at marami pang-iba na matutunghayan sa aklat na ito na punong puno ng kahiwagaan. 

HANGO SA 27 KAPANGYARIHAN NG VERDACABALA
Kapangyarihan upang magkasundo at mag-ibigan ang mag-asawa. Bigkasin po lamang ninyo sa tuwi-tuwina
ang ORASCION na nasa ibaba nito sa harapan ng inyong asawa at sigurado po kayo ay kanyang mamahalin.

ORASCION:
FORNEUS tayoy magkakasundo,
FUR FUR akoy iyong mamahalin
TIRINTORIAN CALIHILO HAMIDA


2.ORASCION para maghiwalay ang nagmamahalan o ang magkalaguyo.

Limang kutsara ng tubig na ihalo sa bawat pag-inom ng sofdrinks, kape, sopas, beer o anumang inumin.

Paunawa: Bigkasin o usalin ang pangalan at apelyido at ang orascion na nasa ibaba nito at ihihp sa bawat p…