Saturday, February 19, 2011

AKLAT SECRETO NG SANCTI KARMAAKLAT SECRETO NG SANCTI KARMA
NI
DEMETRIO O. SIBAL

Ang aklat na ito ay kinapapalooban ng karunungang lihim tungkol sa PANGGAGAMUTAN sa mga taong kinukulam o gawa ng mga masamang espirito, KALIGTASAN sa mga panganib at hindi kayo dapuan o kapitan ng anomang karamdaman, PAGMAMALIKMATA pamamagitan ng pagbabago ng inyong anyo, PAGPAPALUBAG LOOB, WALANG GUTOM, para PADIKITIKIN sa bangko o silya ang isang taong nakukulam, PAMAKO sa masamang espirito at marami pang iba na matutungyan po lamang ninyo sa aklat na ito.


HANGO SA AKLAT SECRETO NG SANCTI KARMA


Kung kayo po ay susugurin ng taong kinukulam para kayo ay saktan banggitin po lamang ninyo ang oraciong ito at ihihip sa kanya ay siguradong hindi siya makakaalis sa kanyang pagkakatayo.

Naito po ang Orascion:

CAPIPIS SOLDALA CAMPISPIP-PO
susi: CALAHOS CHOBITROS


Ang sampung ngalan ng diyos na sang-ayon kay moses na kapag sinulat sa papel o inukit sa medalya ay nagbibigay ng MAGANDANG SUERTE O KAPALARAN.

Naito po ang sampung ngalan ng diyos:

EL, ELOHA, ELOHIM, JEVE, SABAOTH, SHADAY, JAH, EHIEH, ADONAY, JEHOVAH

Naito po ang mga salitang kinasisilawan ng masasamang espirito o lamang lupa.Kung ang isang tao ay kinukulam ay banggitin po lamang ang mga salitang ito sa kanyang harapan at sigurado po na ang taong ito ay takot na takot at silaw na silaw sa taglay mong kapangyarihan.

Naito po ang ORASCION:
LEISACLEIGUR LEITUR CHRISTUM EGOSUM PACTUMDOMINUMNOSTRUM


ORASCION na pamako sa masamang espirito. Kung ang isang taong kinukulam lumlaban at nais mong ipakoang kanyang mga kamay at paa saan mang sulok ng kanilang tahanan ay banggitin po lamang ninyo ang orascion na nasa ibaba nito at ihihip sa inyong daliri na sabay lapat ng kamay sa ding ding ng taong kinukulam ay para siyang ipinako sa krus.

Naito po ang orascion:
IGSAC PERDIMIT EGOLHUM PINACUAN PHU


Orascion ni san cristobal ng maligtas sa lahat ng kapanganiban, salot, bagyo, sunog at mga iba pa.

DEUS KO, IPAGKALOOB MO SA TANANG NAPAPATANGKILIK SA IYO NA KAMIY ILIGTAS SA MGA SALOT, LINDOL, AT PAGKAKASUNOG. TANGKILIKIN MO PO KAMI DEUS KO. DEUS KO HABANG NABUBUHAY AKO AY ILIGTAS SA MGA KAPAMAHAKAN NA MANGGAGALING SA INYONG KAPANGYARIHAN. AMEN VEHUIAH JELIEL SITAEL ELEMIAH MAHASIAH SELAHELJEHOVA SALVAME.
Friday, November 26, 2010

27 KAPANGYARIHAN NG VERDACABALA27 KAPANGYARIHAN NG VERDACABALA
NI
DEMETRIO O. SIBAL

Ang aklat na ito ay naglalaman upang di ka manakawan o malooban nino man, kapangyarihan upang PAPAGHIWALAYIN ang magkalaguyo, Kapangyarihan sa PAG-IBIG, kapangyarihan ng SATOR sa BILIS at LIKSI, kapangyarihan upang MAGKASUNDO ang mag-asawa o ng magkasintahan at marami pang-iba na matutunghayan sa aklat na ito na punong puno ng kahiwagaan. 


HANGO SA 27 KAPANGYARIHAN NG VERDACABALA

Kapangyarihan upang magkasundo at mag-ibigan ang mag-asawa. Bigkasin po lamang ninyo sa tuwi-tuwina
ang ORASCION na nasa ibaba nito sa harapan ng inyong asawa at sigurado po kayo ay kanyang mamahalin.

ORASCION:
FORNEUS tayoy magkakasundo,
FUR FUR akoy iyong mamahalin
TIRINTORIAN CALIHILO HAMIDA


2.ORASCION para maghiwalay ang nagmamahalan o ang magkalaguyo.

Limang kutsara ng tubig na ihalo sa bawat pag-inom ng sofdrinks, kape, sopas, beer o anumang inumin.

Paunawa: Bigkasin o usalin ang pangalan at apelyido at ang orascion na nasa ibaba nito at ihihp sa bawat painom na iyong gagawin sa mga taong nagmamahalan o nagsasama.

Naito po ang Orascion:
MISERERE MIHI HACHOC MEUM KAD KAYOY HINDI NA MAGKAKASUNDO AT TULUYAN NA KAYONG MAGKAKAHIWALAY.

3. Kapangyarihan sa PAG-IBIG sa abot po ng iyong tanaw sa iyong nililigawan ay titigan mo siya ng ubos diin at saka usalin ng tatlong beses sa iyong isipan ang orascion ito at siguradong hindi mapapalagay ang iyong minamahal habang hindi kayo nagkikita o nagkakausap na dalawa.

Naito po ang orascion:
IN NOMINE PATRI ET FILI ET ESPRITU SANCTI at banggitin ang pangalan ng sinisinta mo o ng iyong minamahal,
HINDI KA MAPAPALAGAY HANGGAT HINDI TAYO NAGKAKAUSAP NA DALAWA JESUS DIOSTI DOMINE AGNUS DEI JESUS DOMINO INRI EDEUS GEDEUS DEDEUS DEUS DEUS DEUS EGUSUM GAVINIT DEUS MAGSIAS BULHUM